// Implement

Công nghệ hiện đại

Trường đầu tiên tại Việt Nam học 100% bằng laptop và áp dụng đầy đủ các phương pháp giáo dục tiên tiến được cập nhật hàng năm.

Giáo viên giỏi

Giáo viên trẻ trung, vượt qua chương trình huấn luyện cao cấp riêng sau đại học

Học sinh là trung tâm

Thước đo kết quả của nhà trường là sự tiến bộ của mỗi học sinh

Không cần học thêm

Học sinh cần giúp đỡ được kèm cặp, học sinh cần phát triển được hỗ trợ, tự nguyện và miễn phí

002.png

Chắc chân đại học

Đầu ra IELTS 6.0 giúp học sinh Việt Anh có thể học tập tại hầu hết các đại học nói tiếng Anh trên toàn thế giới