* Chủ tịch hội đồng quản trị:

Mr-Duong

 

Thầy Nguyễn Mạnh Dương
Thạc sỹ Xã Hội – Marketing
Phone: (08) 3 997 2266 – 0987 388 988
Email: duong@major.vn