Lãnh đạo

BAN GIÁM HIỆU

 

HIỆU TRƯỞNG

thay-hieu-truong

Thầy Nguyễn Thanh Lợi

Phone: (08) 3 997 2266 – 0913 776 275

Email: loi@major.vn

 

 

 

 

 

  • Nhà giáo Ưu tú, hơn 20 năm cống hiến cho ngành giáo dục ở vị trí Hiệu trưởng.

  • Từng là hiệu trưởng các trường: Ngô Tất Tố, Cầu Kiệu.

  • Nhận bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo (1996).

  • Đạt danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” (1998).

  • Nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2000).

  • Đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” (2000).

  • Chủ tịch Hội Khuyến học quận Phú Nhuận.

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

nguyen-thu-thao

Cô Nguyễn Thu Thảo

Phone: 0937 697 497

Email: thao@major.vn

Phụ trách Cơ sở 1

 

 

 

 

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Cô Phạm Thị Mỹ Linh

Phone: 0919 677 122

Email: mylinh@major.vn

Phụ trách Cơ sở 2

 

 

 

 

 

 BAN ĐIỀU HÀNH

 

 CHỦ TỊCH HĐQT NHÀ TRƯỜNG

ceo-thay-duong

 Thầy Nguyễn Mạnh Dương

Thạc sỹ Xã Hội – Marketing

Phone: (08) 3 997 2266 – 0987 388 988

Email: duong@major.vn

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ HỌC SINH

Cô Phạm Thị Cẩm Tú

Phone: 0903 004 301 – 0916 961 409

Email: tu@major.vn