Học phí

HỌC PHÍ TRƯỜNG VIỆT ANH 2017-2018

Lớp 

Học phí

Học sinh khá
Học bổng 30%

Học sinh giỏi
Học bổng 50%

6

8,998,000 6,298,600 4,499,000

7

9,498,000 6,648,600 4,749,000

8

9,998,000 6,998,600 4,999,000

9

10,498,000 7,348,600 5,249,000

10

10,998,000 7,698,600 5,499,000

11

11,498,000 8,048,600 5,749,000

12

11,998,000 8,398,600 5,999,000

“Để học sinh có thể giúp đỡ cha mẹ bằng việc nỗ lực học tập, trường Việt Anh cấp học bổng 30% cho học sinh khá và 50% cho học sinh giỏi. Học bổng này được tiếp tục cho đến khi ra trường miễn là học sinh phấn đấu giữ được thành tích học tập của mình”

LIÊN HỆ NGAY ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN HỌC BỔNG